Kuruluş aşamasını gerçekleştirmiş olan Yüksekokulumuz, organik tarım işletmeciliği, gümrük işletme, halkla ilişkiler ve reklamcılık sosyal hizmet ve tapu kadastro bölümleri ile eğitime imkân tanıyan, Iğdır yöresinde tarım ticaret vb. konularda öncü bir kurum olma misyonunu üstlenmiştir. Belirtilen hedeflere ulaşmada, bölge üniversiteleri ile işbirliği yoluna giderek bilgi ve teknoloji paylaşımını hızlandırmış bulunmaktadır.

Fiziksel altyapı, mali kaynaklar, uygulama alanları, idari ve akademik yapılanma, kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri için çok yönlü bir planlama içinde olan yüksekokulumuz, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

                        Ahmet Metin KUMLAY

                                                                                                                                                         Müdür