Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Loading
Daha Fazla Yükle
Loading
Daha Fazla Yükle
Loading
Daha Fazla Yükle

Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Uygulamalı Bilimler yüksekokulu, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırabilecek nitelikte teknolojinin gelişmesine temel oluşturan bilim ve teknoloji alanlarında temel uygulamalı ve geliştirme araştırmaları yapmayı destekleyici, kolaylaştırıcı eğitim ve araştırma görevlerini yürütmeyi ilke edinmektedir.