Sosyal hizmet; sağlık ve sosyal bilimlerin birlikte çalışma olanağı bulduğu özgün bir disiplin alanı olup her insanın doğuştan değerli olduğunu kabul eden, insan onurunu zedelemeksizin güvenliğini ve gelişmesini sağlayan, eşitlikçi, sosyal yapıları yaygınlaştıran bir meslektir.

Sosyal Hizmet, bireyleri ve toplumu ilgilendiren sosyal adalet, sosyal ve ortak sorumluluk, etik ve saygı ilkelerini merkez alarak, bu odaklar ışığında hizmet sağlayacak ya da sağlanmasına yol açacak bireyler yetiştirmektedir.

Amacı; Hem bireysel gelişim, hem de genel olarak toplumda sosyal değişimler yaratmaktır. Mikro, mezo ve makro düzeyde, insanlar, (Kentli, Köylü, Yoksul, Zengin, Memur, v.s), çocuklar, Kadınlar, Dezavantajlı Gruplar, Tutuklu ve Hükümlüler, Mülteciler Hastalar, Yaşlılar, Gençler, İşçiler, Aileler çalışma alanını oluştururlar. Bölümümüz, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurmaktadır.

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar. Bu kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversitelerin sosyal hizmet bölümü veya ilgili bölümleri, kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve bağlı birimleri, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler vb. alanlarda çalışma yaşamlarını sürdürebilirler.

Bölümümüz, 2019-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.