Akademik Faaliyetler

AKADEMİK FAALİYETLER

 

 1. Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel, D. (2020). Eleştirel düşünme becerileri üzerine sistematik literatür incelemesi. ISPEC 4th International Conference on Social Sciences & Humanities 2020, Ankara, TURKİYE. (Tam metin)
 2. Erdel, D. & Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Türkiye'de öz düzenlemeli çevrim içi öğrenme araştırmalarındaki eğilimler. ISPEC 4th International Conference on Social Sciences & Humanities 2020, Ankara, TÜRKİYE. (Tam metin)
 3. Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Sosyobilimsel konular ve öğretimi üzerine sistematik literatür incelemesi. V. International Eurasian Educational Research Congress 2020, Eskişehir, TÜRKİYE. (Özet metin)
 4. Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel D. (2020). Teachers’ Self-Efficacy Levels and Opinions towards Technology Integration in Education: The Case of Iğdır Province. Empowering Education: Research, Theory and Practice (Third chapter) Ed. Çınkır, S. Peterlang Press.
 5. Erdel, D. & Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Technological Pedagogical Content Knowledge and Teacher Leadership: The Case of Igdir Province. Empowering Education: Research, Theory and Practice (Seventh chapter) Ed. Çınkır, S. Peterlang Press
 6. BULUT KESKİN ÜMMÜ (2020). Sosyal Medya: Kısalan Zamanlar Kaybolan Anlamlar. International Online Conference On Social Sciences Researches (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6657124)
 7. TERZİ SELDA BULUT KESKİN ÜMMÜ (2020). Sigara İçen Ve Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasında Fark Var Mı?. International Online
 8. BULUT KESKİN ÜMMÜ (2021). Tersine Göçler ve Geri Dönüşler: Almanya'dan Iğdır'a Yerleşenlerin Sosyolojik Özellikleri. Sosyolojik Bağlam Dergisi, 2(2), 34-54., Doi: 10.52108/2757-5942.2.2.3 (Yayın No: 7154447)
 9. Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Kadın Çalışmaları , Bölüm adı:(Kadının Hakkı ve Özgürlüğü Bağlamında Boşanma) (2021)., BULUT KESKİN ÜMMÜ, Efe Yayınevi, Editör:Tarakçı Erdoğan İnci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 224, ISBN:978-625- 7601-33-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7045062) 
 10. Kuramdan Araştırmaya Türkiye’de Göç Olgusu, Bölüm adı:(Tersine Göç Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme) (2021)., BULUT KESKİN ÜMMÜ, Nobel Yayınevi, Editör:ÖZGÜN CENGİZ, CALAP ADİL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 330, ISBN:978-625-7566-42-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7155288) 
 11. Immanuel Wallerstein ve Modern-Dünya Sistemi Tartışmaları, Bölüm adı:(Andre Gunder Frank ve Tek Dünya Sistemi) (2020)., BULUT KESKİN ÜMMÜ, Detay Yayıncılık, Editör:Zafer Durdu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 241, ISBN:978-605-254-313-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6628070)
 12. KÖKTÜRK MİNE, ALTINDAĞ FİKRET, ÖZHAN HATİCE GÜNEŞ, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, NAS MEHMET SALİH (2021). Textile dyes Maxilon blue 5G and Reactive blue 203 induce acute toxicity and DNA damage during embryonic development of Danio rerio. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 242, Doi: 10.1016/j.cbpc.2020.108947 (Yayın No: 6932917) 
 13. NAS MEHMET SALİH (2021). AgFe2O4/MWCNT nanoparticles as novel catalyst combined adsorption-sonocatalytic for the degradation of methylene blue under ultrasonic irradiation. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9, Doi: 10.1016/j.jece.2021.105207 (Yayın No: 6966700)
 14. NAS MEHMET SALİH, KAYA HALİS (2020). Synthesis and sonocatalytic performance of bimetallic AgCu@MWCNT nanocatalyst for the degradation of methylene blue under ultrasonic irradiation. Inorganic and Nano-Metal Chemistry, Doi: 10.1080/24701556.2020.1799406 (Yayın No: 6932890) 
 15. DEMİRKAN BUSE, bozkurt sait, CELLAT KEMAL, ARIKAN KUBİLAY, YILMAZ MUSTAFA, ŞAVK AYSUN, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, NAS MEHMET SALİH, ATALAR MEHMET NURİ, ALMA MEHMET HAKKI, ŞEN FATİH (2020). Palladium supported on polypyrrole/reduced graphene oxide\nnanoparticles for simultaneous biosensing application of ascorbic acid, dopamine, and\nuric acid. Scientific Reports, 10, Doi: 10.1038/s41598-020-59935-y (Yayın No: 6898746) 
 16. NAS MEHMET SALİH, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI (2020). Recent Development of Nanoparticle by Green-Conventional Methods and Applications for Corrosion and Fuel Cells. Current Nanoscience, 16, Doi: 10.2174/1573413716999200925163316 (Yayın No: 6899407) 
 17. ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, NAS MEHMET SALİH, burhan Hakan (2020). Preparation, characterization and adsorption kinetics of methylene blue dye in reduced-graphene oxide supported nanoadsorbents. Journal of Molecular Liquids, 309, Doi: 10.1016/j.molliq.2020.113171 (Yayın No: 6897308) 
 18. aygün ayşenur, GÜLBAĞCA FULYA, NAS MEHMET SALİH, ALMA MEHMET HAKKI, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, ustaoğlu buket, çelik altunoğlu yasemin, BALOĞLU MEHMET CENGİZ, CELLAT KEMAL, ŞEN FATİH (2020). Biological synthesis of silver nanoparticles using Rheum ribes and evaluation of their anticarcinogenic and antimicrobial potential: A novel approach in phytonanotechnology. Journal of Pharmaceutical
 19. Metal, Metal Oxides and Metal Sulphides for Biomedical Applications, Bölüm adı:(Antimicrobial Effects of Metal, Metal Oxide Nanomaterials, and Sulfonamide Complexes) (2021)., NAS MEHMET SALİH, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, burhan Hakan, ŞEN FATİH, Springer, Cham, Editör:Saravanan Rajendran,Mu. Naushad,D. Durgalakshmi,Eric Lichtfouse, Basım sayısı:58, ISBN:978-3-030-56413-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6937201) 
 20. Nanomaterials for Hydrogen Storage Applications, Bölüm adı:(9 - Polymer-based nanomaterials to use in hydrogen acquisition and hydrogen energy storage) (2021)., NAS MEHMET SALİH, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, ACIDERELİ HİLAL, KARATAŞ YAŞAR, GÜLCAN MEHMET, ŞEN FATİH, ELSEVİER, Editör:Fatih Sen, Anish Khan and Abdullah M. Asiri, Basım sayısı:1, ISBN:978-0-12-819476-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6937223) 
 21. Green Sustainable Process for Chemical and Environmental Engineering and Science, Bölüm adı:(Sonochemical methods and their leading properties for chemical synthesis) (2020)., ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI, NAS MEHMET SALİH, ACIDERELİ HİLAL, ŞEN FATİH, ELSEVİER, Editör:Inamuddin, Rajender Boddula and Abdulah M. A
 22. NAS MEHMET SALİH, ÇALIMLI MEHMET HARBİ ÇALIMLI (2020). Atıksu ortamında Maxilon Mavi 5G Uzaklaştırmak İçin Yüksek Verimli Yeni Bir Co@MWCNT Nano adsorbent. 32. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6941686)