Çalışma Konuları

Bu programdan mezun olacak öğrenciler çoğunlukla aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda istihdam olabilmektedirler:

1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde

2-Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüklerinde

3-Belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında

4-Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde

5-Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm birimleri ve şubelerinde (Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığında), kamu ve özel hastanelerde, Büyükşehir Belediyelerinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ambulans Hizmetleri, Kamu kurumlarında afet ve acil durum koordinasyon ve yönetiminin yapıldığı Komuta ve Kontrol Merkezlerinde, Afet ve acil durumla ilgili sivil toplum kuruluşları, Afet Operasyon Merkezi (AFOM) ve afetlerle ilgili diğer tüm birimlerde ayrıca Pedagojik Formasyon eğitiminin mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilir.