Misyon & Vizyon

MİSYON

Risk toplumu olarak nitelendirebileceğimiz günümüz dünyasında risk azaltma ve güvenlik kültürü temel alan, alanla ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, bireyleri ve toplumu tehlikelere hazırlayan ve hayat kurtaran, baskı altında doğru kararlar alabilen, alanında ulusal ve uluslararası nitelikte liderlik yapabilecek nitelikte sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, acil yardım ve afet alanında sağlık yöneticileri ve acil yardım ve afet yönetimi uzmanlarını yetiştirmektir.

 

VİZYON

Acil yardım ve afet yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek, nitelikli iş gücünü topluma kazandırmak, acil yardım ve afet yönetimi konularını kapsayan araştırma, eğitim alanında güncel çalışmalar yapmak, gerek eğitim öğretim faaliyetleri gerekse bilimsel çalışmalarla önemli bir konum edinmektir.