Tarihçe

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü ve anabilim dalı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 22.01.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine gelecek yıllarda başlayacaktır