Hakkında

Ülkemizde ve dünyada doğal ve insan kaynaklı afetler sebebiyle geçmişten bu yana birçok insan hayatını kaybetmektedir. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum sebebiyle ise deprem, sel, heyelan, dolu, don, orman yangınları, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, yıldırım, çığ ve fırtına benzeri doğal afetlerle sıkça karşı karşıya kalınmaktadır.  Acil yardım gerektiren durumlar veya afetler genellikle günlük uygulamaların ve düzenin kuralları ile başa çıkılamayacak sorunlar getirmektedir. Bu durum da acil durumların ve afetlerin profesyonel yönetim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle acil yardım ve afet durumlarında bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye yönelik uygun bilgi, beceri ve donanıma sahip uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümün amacı; afet sürecinin sahip olduğu zararı azaltabilen, hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve herhangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine sahip uzman kişiler yetiştirmektir.

Bölümün araştırma yönünden amacı ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanına yönelik dünyadaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları inceleyerek bu alandaki problemlere çözüm yolları üretebilmek adına bilimsel çalışmalar yürütmektir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü insanlara yardım etmekten mutlu olan, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, dikkatli, disiplinli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusuna sahip, iyi iletişim kurabilen, empati yeteneği yüksek kişilerin tercih edebileceği bir bölümdür.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, Kızılay, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.