Çalışma Konuları

 

ÇALIŞMA KONULARI

Gümrük İşletme bölümü mezunları; gümrük idarelerinde, dış ticaret ile iştigal eden işletmelerde, uluslararası işletmelerde, gümrük müşavirliği işletmelerinde, lojistik işletmelerinde, antrepo işletmelerinde istihdam edilebilmelerinin yanı sıra gümrük müşavirliği (gerekli yasal şartları sağlamaları koşulu ile), antrepo işletmeciliği ve dış ticaret danışmanlığı gibi alanlarda girişimci olmaları da mümkündür.