Misyon & Vizyon

MİSYON

Uluslararası ticarette gerekli olan niteliklere, mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip; küresel düşünüp yerel uygulamalar yapabilecek kabiliyette, etik ilkeleri özümsemiş, günün nitelikli iş gücü, geleceğin donanımlı ve başarılı yöneticilerini yetiştirmektir.

 

VİZYON

Alanında başarılı ve tercih edilen nitelikli iş gücünü topluma sağlamanın yanında, sektör işletmelerine yol gösterici, ülke gümrük politikalarına katkı sağlayıcı; sorunlara etkin çözüm üreten bilimsel araştırmalar ile bilime katkı yapmak, akademik personel yetiştirmek ve bilimsel çalışmalarla uluslararası düzeyde önemli bir konum edinmektir.