Hakkında

Günümüz dünyasının en önemli hususlarından birisi olan ticaretin, yerellikten küreselliğe geçişi her sektör için tercih değil zorunlu hale gelmiştir. Artık bölgesel başarılar yetersiz kalmakta ve uluslararası rekabet alanına çıkmak kaçınılmaz hal almaktadır. Ancak uluslararası ticaret fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getirmektedir. Uluslararası ticaretin en önemli aşamalarından birisi gümrük işlemleri ve uygulamalarıdır. Çok sayıda, farklı özellik ve çeşitli uygulamalara sahip gümrük uygulamaları, uluslararası ticaretin en önemli aşamalarını kapsamaktadır. Üstelik söz konusu bu uygulama ve kurallara en küçük bir uyumsuzluk ciddi anlamda olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Uluslararası ticaret ile ilgili gümrük uygulama ve kurallarının iyi derecede bilinmesinin gerekliliğinin yanı sıra rekabet ve başarı için de gerek şarttır. Dolayısıyla son derece teknik, detaylı ve sürekli güncellenen bilgilerle donanmış yetkin, küresel vizyona sahip çalışanların varlığı vazgeçilmez kritik öneme sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan “Gümrük İşletme” programı; yetkin uzmanlık bilgisine sahip ve uluslararası seviyede gereklilikleri karşılayabilecek nitelikli iş gücünü karşılamayı hedeflemektedir.