Akademik Faaliyetler

AKADEMİK FAALİYETLER

  1. UGAN, Ahmet Ali (2021, 21-23 Ekim). Terörü Meşrulaştırma Çabası Olarak “Dini Motifli Terörizm”: Boko Haram Örneği, 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 20), İnönü Üniversitesi.

 

  1. UGAN, Ahmet Ali (2021, 23-24 Eylül). Şanghay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği’nin Alternatifi Mi? Türkiye Örneği. 18. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 18), Taşkent.

 

  1. UGAN, Ahmet Ali (2021, 1-3 Eylül). Arap Baharı Sonrası Vekâlet Savaşları: Libya Örneği. 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. 

 

  1. UGAN, Ahmet Ali (2021, 1-2 Ağustos,). The Arab State, Where The Arab Spring is not Effective, The Kingdom of Morrocco. The Cause and The Results. 4th International Conference on Globalization & Intenational Relations. Ankara. 

 

  1. AGIRKAYA, Melahat Batu, KOCA, Zafer ve UGAN, Ahmet Ali (2021). The Impact of Covid-19 on the Economy of Selected Asian Countries, Studies od Applied Economies, 39(10). doi: https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5736

 

  1. UGAN, Ahmet Ali (2020, 12-14 Aralık). Türk Siyasal Hayatının İlk Siyasi Partisinin Darbe Girişimi: Fedailer Cemiyeti/Kuleli Vak’ası. 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (UTDSBK), Sakarya Üniversitesi.