Misyon & Vizyon

MİSYON

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektörünün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen, dijital teknolojileri kullanabilen, öğrenme ve üretme odaklı, analiz etme becerisi yüksek, toplumsal sorunlara duyarlı ve sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını belirlemede aktif rol alabilen, mesleki ahlaka  sahip  insanlar yetiştirmek; kurumun ilkeleri doğrultusunda rekabet gücü yüksek bir bölüm olmak;ayrıca yenilikçi, yaratıcı, çözüm üreten ve sorgulayan, topluma ve çevresine duyarlı çalışma tarzlarıyla sektörde aranan uzmanlar yetiştirmek.    
 

VİZYON

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında bilgi ve iletişim çağına uygun öğrenme, üretme ve uygulama becerilerine sahip yüksek nitelikli halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmek; uluslararası düzeyde kabul gören, nitelikli bilimsel çalışmalar yapılarak araştırma sonuçlarının toplum yararına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.