Çift Ana Dal Programları

Üniversitemiz öğrencilerinin Çift Anadal Programları (ÇAP) açılması için senato kararı alınmıştır. Not ortalaması 100 üzerinden 70 olan öğrencilerimiz çift anadal programlarına başvurabileceklerdir. Çift Anadal (ÇAP) programında not ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenciler kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır.

 

 

Anadal

Çift Anadal Yapacağı Bölümler

Kontenjan

Koordinatör

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

8

 

Prof. Dr. Ebru Gülbuğ EROL

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

8

   Sanat Tarihi

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

8