Hakkında

Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2018 yılında kurulmuş, lisans düzeyinde eğitime 2019-2020 öğretim yılında başlamıştır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İşletme İletişimi, Reklamcılık, Medya Planlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Kitle İletişim Kuramları gibi kuramsal derslerin yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler projeleri gibi uygulamaya yönelik pratik derslerin de yer aldığı konularda konularında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar ‘’Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans diploması’’ derecesi alırlar.