Çalışma Konuları

Çalışma Konuları

Organik Tarım; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak konuları üzerine çalışmaktadır.

Programımızda;  yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım elemanı yetiştirmek amaçlanmıştır.

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü; organik tarım alanında bilimsel yöntemlerle çalışma, topluma sağlıklı gıdalar temini ve bunları tüketme olanağı sağlayabilme, bio-güvenlik ve bio-çeşitlilik önemini kavrama, dünyada organik tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağlayabilme, pazarlama, üretim ve işleme konularında bilgi sahibi girişimci-tarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.