Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan tüketicilerin doğal ve sağlıklı ürun tüketim yönündeki eğilimlerini tatmin etmek, Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşlarda bilgi ve beceriye sahip nitelikli uzman ihtiyacını karşılamak, işletmecilik ve yönetim konularına hakim, bilişim teknolajilerini etkin olarak kullanabilen, İş etiği ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca Organik Tarım tekniklerini bilinçli şekilde uygulayabilen, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde kullanılacak girdilerin Organik Tarım metodona göre üretilmesi,işlenmesi,depolanması ve kontrolünü amaclayan ekolojik dengeye önem veren Organik Tarım alanında yeni yaklaşımlara açık Organik Tarım İşletmeciliği ve pazarlama konularında uzman bireyler yetiştirmeyi ve bunları toplumun istifadesine sunmayı hedeflemektir.