Akademik Faaliyetler

 

Akademik Faaliyetler

 

Aydar, Ö. Küçük Üreticiler ve Köylüler için Alternatif  Bir Kalkınma Modeli: Örgütlü Kooperatifçilik, Ulusal Toplum ve Değişim Kongresi, 2-4 Haziran 2021, Atatürk Üniversitesi Erzurum.

Aydar, Ö., Biçim H., Bağışıklık Sisteminin Sınıfsal Dinamikleri: Yazılı Medya Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Ulusal Toplum ve Değişim Kongresi, 2-4 Haziran 2021, Atatürk Üniversitesi Erzurum.

BİÇİM, H. ve AYDAR, Ö  (2021) “Bağışıklık Sisteminin Sınıfsal Dinamikleri: Yazılı Medya Üzerine Sosyolojik Bir Analiz” Toplum ve Değişme Kongresi, 02-04 Haziran 2021, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

BİÇİM, H.(2021) ,“E- Aşiret: Aşiret Kimliğinin Sosyal Medyada Yeniden Üretimi Facebook Örneği”, Şarkıyat Dergisi, Makale Kabul ID: 942684. 

BİÇİM, H. (2021).  “Toplumsal Gelişim ve Toplum Tipleri”. Sosyolojiye Giriş I, Nobel Yayınları.