Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

Aşağıdaki tanım IFSW ve IASSW Genel Kurulu tarafından 2014 yılında onaylanmıştır.

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”

Amacı: İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, etik duyarlılığa sahip, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, mesleki konularda ilkeli, müracaatçının sosyal işlevselliklerini artıracak beceriye sahip, mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip, toplumsal kaynakları araştıran, öğrenen ve bunu müracaatçı yararına kullanan, disiplinler arası çalışmalarda etkin, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden, araştırma bilgi ve becerisini kullanarak uygulamadaki eksiklikleri belirleyip sosyal politika üreten ve gelişimine katkıda bulunan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.