Misyon & Vizyon

 

MİSYON

Misyonumuz, Sosyal adalet, bireyin değeri ve iyilik hali gözetilerek, refah alanlarına yönelik bilgi ve modelleri üretip bunları hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

VİZYON

Vizyonumuz, İnsan haklarına duyarlılık, demokrasi, eşitlik, ayrımcı olmamak, sosyal adalet gibi kavramlara sahip, çağdaş sosyal hizmet eğitimi çerçevesinde evrensel standartları gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde dezavantajlı nüfus gruplarına yönelik etkili müdahaleler gerçekleştirebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirebilmeye yönelik, ulusal düzeyde sosyal politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olan, ulusal düzeyde sosyal hizmet disiplinine ilişkin akademik literatürün geliştirilmesinde katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikçi bir tutum ile, evrensel düzeyde eğitim-öğretim vererek, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan bir bilim kurumu olmaktadır.