Çalışma Konuları

ÇALIŞMA KONULARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Devlet Demir Yolları, vb. gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj, gibi hizmetler yapan inşaat ve harita firmaları ve şirketlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.