Genel Bilgi

 

Türkiye’deki ikinci dört yıllık Tapu Kadastro Bölümü olarak Üniversitemiz bünyesinde olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde açılmıştır. Bölümümüz lisans düzeyinde eğitim vermek amacıyla 2018 yılı içerisinde kurulmuştur.  

Bölümümüzün amacı, teknolojik gelişmelerin ışığında ülke gereksinimlerine uygun olarak uygulamalı eğitim ve öğretim veren, tapu-kadastro alanındaki açıkları kapatan, tapu ve sicil kayıtlarının tutulması, kadastro çalışmaları için gereken arazi ölçümü ve harita çizim teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip elemanlar yetiştiren ve ülkenin hizmetine sunan bir bölüm olmayı hedeflemektedir.