Çift Ana Dal Programları

Üniversitemiz öğrencilerinin Çift Anadal Programları (ÇAP) açılması için senato kararı alınmıştır. Not ortalaması 100 üzerinden 70 olan öğrencilerimiz çift anadal programlarına başvurabileceklerdir. Çift Anadal (ÇAP) programında not ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenciler kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır.

 

 

Anadal

Çift Anadal Yapacağı Bölümler

Kontenjan

Koordinatör

Tapu Kadastro

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

8

Dr. Öğr. Üyesi Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

8