Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Nahcivan, İran ve Ermenistan’a komşu, gelişime müsait bir yerleşim yeri olan Iğdır, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin beklentilerine cevap verebilecek coğrafi ve sosyal niteliklere sahiptir.

Fakültemiz, Üniversitemizin imkânlarından yararlanarak üniversal değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle açılan programlarda üretken, araştırmacı, yenilikçi, güçlü; teorik ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına erişilmesini, gerekli bilgi ve teknoloji donanımına ulaşılmasını amaçlamaktadır.

 

Vizyon

 Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırabilecek nitelikte teknolojinin gelişmesine temel oluşturan bilim ve teknoloji alanlarında temel uygulamalı ve geliştirme araştırmaları yapmayı destekleyici, kolaylaştırıcı eğitim ve araştırma görevlerini yürütmeyi ilke edinmektedir.

Kurumsal çerçeve ile öğrencilerine başarılı olmayı, özverili olmayı, bilgi ve becerisini en iyi şekilde kullanmayı öğreterek toplumun arzuladığı yetişmiş insan gücünü sağlamayı kendine hedef edinmiştir.