Belgeler

Belgeler

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
İdari Personel Memnuniyet Anketi 25.04.2023 .docx
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 25.04.2023 .pdf
YGG Toplantı Tutanağı 25.04.2023 .doc
YGG Toplantı İmza Tutanağı 25.04.2023 .doc
UBF-KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) 2022 25.04.2023 .pdf
KİDR Raporu 25.04.2023 .docx
Kalite Politikası 25.04.2023 .pdf
Kalite el kitabı 25.04.2023 .pdf
Fakülte Risk Değerlendirme Tablosu 25.04.2023 .xlsx
Fakülte Eğitim ve Öğretim Süreci 25.04.2023 .doc
Eğitim Katılım Formu 25.04.2023 .xlsx
Eğitim Değerlendirme Formu 25.04.2023 .xls
Eğitim Analizi 25.04.2023 .XLSX
Doküman Dağıtım Toplama Formu 25.04.2023 .xlsx
Dış Kaynaklı Döküman Listesi 25.04.2023 .xlsx
Akademik Personel Memnuniyet Anketi 25.04.2023 .docx
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğ 14.03.2023 .pdf
Uygunsuzluk Takip Formu 14.03.2023 .xls
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Tasarım Geliştirme İzleme 14.03.2023 .xlsx
Süreç Dökümanı 14.03.2023 .pdf
Süreç Gözden Geçirme Raporu 14.03.2023 .docx
Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Planlama Organizasyon Koordinasyon 14.03.2023 .pdf
Öğrenci Memnuniyeti Anketi 14.03.2023 .docx
Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Kalite Yönetimi Kapsamı 14.03.2023 .pdf
Kalite Politikamız 14.03.2023 .pdf
İzleme Ölçme Analiz İyileştirme 14.03.2023 .pdf
İyileştirici Düzenleyici Faaliyet Formu 14.03.2023 .doc
Kurum İçi Değerlendirme Raporu / Iğdır Üniversitesi 14.03.2023 .pdf
Iğdır Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 14.03.2023 .pdf
İç ve Dış Bağlam 14.03.2023 .pdf
Üniversitenin Güçlü Yönler Zayıf Yönler Tehditler Fırsatlar Analizi 14.03.2023 .pdf
Fakülte Eğitim ve Öğretim Süreci 14.03.2023 .doc
Fakülte İletişim Tablosu 14.03.2023 .xlsx
Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Dökümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü 14.03.2023 .pdf
Değişlik Yönetimi Talimatı 14.03.2023 .pdf
Değişiklik Tablosu 14.03.2023 .xlsx
Öğretim Üyesi Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Mutemet Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Dekan Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Bölüm Başkanı Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı 14.03.2023 .pdf
Yüksekokulumuzun 2020 Yılı Kalite Raporu 28.01.2021 .docx