İdari Personel

İdari Personel

Ferdi ÇELİKCAN
Ferdi ÇELİKCAN
Fakülte Sekreteri

ferdi.celikcan@igdir.edu.tr

3710

Evren GÜNGÖR
Evren GÜNGÖR
Şef

evren.gungor@igdir.edu.tr

0000